Knjige

PERA DOBRINOVIĆ

Petar Volk

Drugo dopunjeno izdanje monografije o Peri Dobrinoviću.
Petar Volk
PERA DOBRINOVIĆ

Drugo dopunjeno izdanje monografije o Peri Dobrinoviću.
Prvo izdanje objavilo je Srpsko narodno pozorište,
Novi Sad 1986. godine

Izdavačke delatnosti
Srpskog narodnog pozorišta, Novi Sad
Narodnog pozorišta,Beograd

Za izdavača:
Milivoje Mlađenović, upravnik SNP, Novi Sad
Dejan Savić, upravnik NP, Beograd

Urednici izdavačke delatnosti:
Darinka Nikolić
Željko Hubač

Urednici:
Dušanka Radmanović
Jelica Stevanović

Recenzenti prvog izdanja:
dr Petar Marjanović
Vlada Popović

Izbor fotografija iz Fonda Muzeja pozorišne umetnosti Srbije
uz stručnu konsultaciju višeg kustosa Mirjane Odavić

Obrada fotografija:
Nenad Janković

Dizajn korica, tehničko uređenje i priprema za štampu :
Svetozar Stankić

Štampa i povez:
PUBLISH, Beograd

Tiraž: 500 primeraka

CIP – Katalogizacija u publikaciji
Narodna biblioteka Srbije, Beograd

792.071.2.028:929 Dobrinović P.

VOLK, Petar
Pera Dobrinović / Petar Volk. – 2. dopunjeno izd.
– Novi Sad : Srpsko narodno pozorište ; Beograd : Narodno pozorište
2006 (Beograd : Publish). - 352 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž: 500. str. – Dokumentacija: str. 325-337.
– Beleška o piscu: str. 345. – Registar.

ISBN 86-84897-15-3

a) Dobrinović Pera (1863-1923)
COBISS – ID 136006668