Knjige

PUKOVNIK PTICA

i druge drame Hristo Bojčev

Edicija Balkanska drama Evropi

Izdavačka delatnost Narodnog pozorišta u Beogradu
11000 Beograd, Francuska 3

Za izdavača:
Dejan Savić, upravnik

Urednik publikacije:
Željko Hubač

Stručni saradnici:
Jelica Stevanović
Jovan Tarbuk

Lektura i adaptacija:
mr Sanja Živanović

Dizajn korica:
Hristo Bojčev

Tehničko uređenje i priprema za štampu:
Hristo Bojčev

Štampa i povez:
ABAGAR AD, Veliko Trnovo

Naslovi originala:
Hristo Boйčev:
Polkovnik ptica
Orkestъr ”Titanik”
Podzemniяt
Raйonna bolnica (Ženata na polkovnika)
Onova neщo

Tiraž: 500 primeraka