MIKELANĐELO

balet u koreografiji i režiji Maria Radačovskog

O predstavi