Vladimir Jovanović

Truba

O umetniku

Osnovni podaci

- I - truba
Ansambl: Opera
Status: stalni član

Predstave