Vesti

Godišnja audicija u Baletu Narodnog pozorišta u Beogradu

19 maj 2023

Balet Narodnog pozorišta u Beogradu održaće godišnju audiciju za angažovanje balerina i baletskih igrača 4. juna 2023. godine sa početkom u 12.00 časova. Rok za prijavljivanje kandidata i kandidatkinja je 1. jun 2023. godine. (prijavu preuzmite OVDE)


GODIŠNjA AUDICIJA ZA BALERINE 

Balet Narodnog pozorišta u Beogradu održaće Godišnju audiciju za angažovanje 3 balerine, 4. juna 2023. godine sa početkom u 12.00 časova.

Uslovi: državljanstvo Republike Srbije, diploma Srednje baletske škole
Rok za prijavljivanje 1. jun 2023. godine

Potrebno je priložiti sledeća dokumenta: prijavu, fotokopiju diplome, fotokopiju ili očitanu ličnu kartu, CV, fotografije portreta i baletske fotografije cele figure na e-mail:balet@narodnopozoriste.rs

GODIŠNjA AUDICIJA ZA MUŠKE IGRAČE 

Balet Narodnog pozorišta u Beogradu održaće Godišnju audiciju 4. juna 2023. godine sa početkom u 12.00 časova, za angažovanje muških baletskih igrača, prvi solista - 1 pozicija, ansambl igrač - 4 pozicije.

Strani državljani koji nisu u mogućnosti da prisustvuju audiciji mogu da pošalju video materijal koji će ocenjivati audiciona komisija. Video materijal treba da sadrži snimak akademskog klasa i varijacije.

Uslovi: diploma Srednje baletske škole
Rok za prijavljivanje 1. jun 2023. godine

Potrebno je priložiti sledeća dokumenta: prijavu, skeniranu diplomu srednje baletske škole, fotokopiju ili očitanu ličnu kartu ili pasoš, CV, fotografije portreta i baletske fotografije cele figure na e-mail: balet@narodnopozoriste.rs

Audicija podrazumeva akademski klas uključujući varijaciju po slobodnom izboru na zahtev komisije.

Rezultati će biti objavljeni do 30. juna 2023. godine, na sajtu Narodnog pozorišta u Beogradu: www.narodnopozoriste.rs

ANNUAL AUDITION FOR MALE DANCERS IN THE BALLET OF THE NATIONAL THEATRE IN BELGRADE

Ballet of the National Theatre Belgrade will be holding Annual Audition on June 4, 2023 at 12.00 h for the part time positions – male dancers, First soloist – 1 position, Corps de Ballet dancer – 4 positions (Download the application).

Foreign citizens who are unable to attend the audition should send video material that will be evaluated by the audition committee. Video material should include footage of the academic class and variation.

Deadline for applications: June 1, 2023
Please send: application, scan of ballet school diploma and passport, CV, headshot and full-length ballet photos on email: balet@narodnopozoriste.rs

The audition includes academic class and variation on request of the members of the audition comitee.

The results will be announced by the June 30, 2023 on the official site of the National Theatre Belgrade, web: http://www.narodnopozoriste.rs/en/