Vesti

Izveštaj o rezultatima audicije u sektoru Baleta, održane 25. oktobra

3 novembar 2020

Audiciona komisija, posle audicije za baletske igrače održane 25. oktobra, donela je odluku da su sledeći kandidati položili audiciju:

1. Samuel Aibek Gest

2. Anthony Russel Nokes

3. Emanuele Frigo