На репертоару - Гостовања

Гостовања

 • 6.10

  УСПАВАНКА ЗА АЛЕКСИЈУ РАЈЧИЋ, драма Ђорђа Косића, ПОЗОРИШНИ ФЕСТИВАЛ „ТЕАТАР У ЈЕДНОМ ДЕЈСТВУ“, Младеновац

 • 10.10

  БАЛКАНСКИ ШПИЈУН, трагикомедија Душана Ковачевића, Рашка

 • 20.10

  УСПАВАНКА ЗА АЛЕКСИЈУ РАЈЧИЋ, драма Ђорђа Косића, 31. ФЕСТИВАЛ „ДАНИ ЗОРАНА РАДМИЛОВИЋА“, Зајечар

 • 26.10

  РАТ И МИР, по роману Л. Н. Толстоја, 40. ФЕСТИВАЛ „БОРИНИ ПОЗОРИШНИ ДАНИ“, Врање

 • 27.10

  КО ТО ТАМО ПЕВА, балет на музику Војислава Вокија Костића, Рума

 • 29.10

  БАЛКАНСКИ ШПИЈУН, трагикомедија Душана Ковачевића, Рума