Управа

Управа

Ивана Вујић КоминацУправница Народног позоришта у Београду

Молина Удовички ФотезВ.д. директорка Драме Народног позоришта у Београду

Јасмина Трумбеташ Петровићдиректорка Опере Народног позоришта у Београду

Константин Костјуковв.д. директора Балета Народног позоришта у Београду

Јасмина Зотовићизвршни директор Народног позоришта у Београду

Самур Ранковићдиректор Сектора стручних и општих послова Народног позоришта у Београду

Малиша Ђурашиновићдиректор Технике Народног позоришта у Београду

Драган Стевовићдиректор Музеја Народног позоришта у Београду

Управни одбор

Надзорни одбор