Управа

Управа

Светислав ГонцићУправник Народног позоришта у Београду

Молина Удовички ФотезУметнички директор Драме Народног позоришта у Београду

Никола МијаиловићУметнички директор Опере Народног позоришта у Београду

Ана ПавловићУметничка директорка Балета Народног позоришта у Београду

Милорад ЈовановићДиректор Сектора стручних и општих послова Народног позоришта у Београду

Малиша ЂурашиновићДиректор Технике Народног позоришта у Београду

Драган СтевовићДиректор Музеја Народног позоришта у Београду

Управни одбор

Филип БојићПредседник Управног одбора

Вук КостићЧлан управног одбора

Иван ИлићЧлан Управног одбора

Јелена МедаковићЧланица Управног одбора

Милена Тробозић ГарфилдЧланица Управног одбора

Надзорни одбор

Слободан МилићПредседник Надзорног одбора

Љиљана ЈовановићЧланица Надзорног одбора

Драгиша ИлићЧлан Надзорног одбора