Вести

Годишња аудиција у Балету Народног позоришта у Београду

19 мај 2023

Балет Народног позоришта у Београду одржаће годишњу аудицију за ангажовање балерина и балетских играча 4. јуна 2023. године са почетком у 12.00 часова. Рок за пријављивање кандидата и кандидаткиња је 1. јун 2023. године. (пријаву преузмите ОВДЕ)


ГОДИШЊА АУДИЦИЈА ЗА БАЛЕРИНЕ 

Балет Народног позоришта у Београду одржаће Годишњу аудицију за ангажовање 3 балерине, 4. јуна 2023. године са почетком у 12.00 часова.

Услови: држављанство Републике Србије, диплома Средње балетске школе
Рок за пријављивање 1. јун 2023. године

Потребно је приложити следећа документа: пријаву, фотокопију дипломе, фотокопију или очитану личну карту, CV, фотографије портрета и балетске фотографије целе фигуре на e-mail:balet@narodnopozoriste.rs

ГОДИШЊА АУДИЦИЈА ЗА МУШКЕ ИГРАЧЕ 

Балет Народног позоришта у Београду одржаће Годишњу аудицију 4. јуна 2023. године са почетком у 12.00 часова, за ангажовање мушких балетских играча, први солиста - 1 позиција, ансамбл играч - 4 позиције.

Страни држављани који нису у могућности да присуствују аудицији могу да пошаљу видео материјал који ће оцењивати аудициона комисија. Видео материјал треба да садржи снимак академског класа и варијације.

Услови: диплома Средње балетске школе
Рок за пријављивање 1. јун 2023. године

Потребно је приложити следећа документа: пријаву, скенирану диплому средње балетске школе, фотокопију или очитану личну карту или пасош, CV, фотографије портрета и балетске фотографије целе фигуре на e-mail: balet@narodnopozoriste.rs

Аудиција подразумева академски клас укључујући варијацију по слободном избору на захтев комисије.

Резултати ће бити објављени до 30. јуна 2023. године, на сајту Народног позоришта у Београду: www.narodnopozoriste.rs

ANNUAL AUDITION FOR MALE DANCERS IN THE BALLET OF THE NATIONAL THEATRE IN BELGRADE

Ballet of the National Theatre Belgrade will be holding Annual Audition on June 4, 2023 at 12.00 h for the part time positions – male dancers, First soloist – 1 position, Corps de Ballet dancer – 4 positions (Download the application).

Foreign citizens who are unable to attend the audition should send video material that will be evaluated by the audition committee. Video material should include footage of the academic class and variation.

Deadline for applications: June 1, 2023
Please send: application, scan of ballet school diploma and passport, CV, headshot and full-length ballet photos on email: balet@narodnopozoriste.rs

The audition includes academic class and variation on request of the members of the audition comitee.

The results will be announced by the June 30, 2023 on the official site of the National Theatre Belgrade, web: http://www.narodnopozoriste.rs/en/