ПОТПИСАН ПРОТОКОЛ О САРАДЊИ СА КРЕАТИВНО ЕДУКАТИВНИМ ЦЕНТРОМ ЗА МНРО

13 јун 2012

Народно позориште у Београду закључило је Протокол о сарадњи са Креативно едукативним центром за ментално недовољно развијене особе (КЕЦ МНРО) који има за циљ да побољша социјалну комуникацију, рехабилитацију и интеграцију МНРО у ширу друштвену заједницу.

На церемонији одржаној 13. јуна, протокол су потписали управник Народног позоришта у Београду Божидар Ђуровић и председница Креативно едукативног центра за ментално недовољно развијене особе Маргарета Кецман.
Потписници су се, између осталог, договорили да КЕЦ МНРО, у оквиру пројекта “Интеграција МНРО у социјалну средину”, реализује део процеса радног оспособљавања и ангажовања МНРО, њиховим одабиром, проценом радне способности и упућивањем у Народно позориште.
Са друге стране, Национални театар ће омогућити радну социјализацију за двоје корисника МНРО која ће бити реализована сат времена пре почетка представе.
Споразум почиње да се примењује од 18. јуна и том приликом, МНРО ће бити присутне на улазу у позориште и учествоваће у цепању карата, заједно са особама које тај посао већ обављају.
Такође, договорено је да МНРО учествују у једноставним облицима комуникације са запосленима и грађанима који долазе на представу.
КЕЦ МНРО је невладина непрофитна организација, основана 2002. године, која све своје програме и читав свој вишегодишњи рад заснива на осмишљавању живота и рада младих ментално недовољно развијених особа.
Стручни тим КЕЦ МНРО, састављен од стручњака различитих профила (из области специјалне едукације и рехабилитације, психологије, педагогије, медицине, социологије, уметности, теологије), у сарадњи са родитељима МНР особа, организује разне видове креативних и едукативних радионица у Дневном центру у коме се, млади МНРО, свакодневно ангажују и самопотврђују, испољавајући своју личност са свим својим потенцијалима и расположивим способностима.
Циљеви и задаци КЕЦ МНРО су: побољшање квалитета живота младих МНРО, припрема за самосталан живот, превенција социјалне изолације, институционализације, инклузија у социјалну средину, радно ангажовање и едукација породица МНРО и опште популације.
Мисија центра је успостављање партнерских односа са ужом и широм заједницом и помоћ свакој особи да у себи препозна потенцијал, таленат и снагу којима може да допринесе бољем животу у свом окружењу; реализација пројеката везаних за едукацију, креативан развој и подршку младих особа са интелектуалним тешкоћама, њиховим информисањем, остваривањем грађанских и људских права, побољашањем квалитета живота и интеграцијом у социјалну средину кроз радно ангажовање и запошљавање.
М.Б.