POTPISAN PROTOKOL O SARADNjI SA KREATIVNO EDUKATIVNIM CENTROM ZA MNRO

13 jun 2012

Narodno pozorište u Beogradu zaključilo je Protokol o saradnji sa Kreativno edukativnim centrom za mentalno nedovoljno razvijene osobe (KEC MNRO) koji ima za cilj da poboljša socijalnu komunikaciju, rehabilitaciju i integraciju MNRO u širu društvenu zajednicu.

Na ceremoniji održanoj 13. juna, protokol su potpisali upravnik Narodnog pozorišta u Beogradu Božidar Đurović i predsednica Kreativno edukativnog centra za mentalno nedovoljno razvijene osobe Margareta Kecman.
Potpisnici su se, između ostalog, dogovorili da KEC MNRO, u okviru projekta “Integracija MNRO u socijalnu sredinu”, realizuje deo procesa radnog osposobljavanja i angažovanja MNRO, njihovim odabirom, procenom radne sposobnosti i upućivanjem u Narodno pozorište.
Sa druge strane, Nacionalni teatar će omogućiti radnu socijalizaciju za dvoje korisnika MNRO koja će biti realizovana sat vremena pre početka predstave.
Sporazum počinje da se primenjuje od 18. juna i tom prilikom, MNRO će biti prisutne na ulazu u pozorište i učestvovaće u cepanju karata, zajedno sa osobama koje taj posao već obavljaju.
Takođe, dogovoreno je da MNRO učestvuju u jednostavnim oblicima komunikacije sa zaposlenima i građanima koji dolaze na predstavu.
KEC MNRO je nevladina neprofitna organizacija, osnovana 2002. godine, koja sve svoje programe i čitav svoj višegodišnji rad zasniva na osmišljavanju života i rada mladih mentalno nedovoljno razvijenih osoba.
Stručni tim KEC MNRO, sastavljen od stručnjaka različitih profila (iz oblasti specijalne edukacije i rehabilitacije, psihologije, pedagogije, medicine, sociologije, umetnosti, teologije), u saradnji sa roditeljima MNR osoba, organizuje razne vidove kreativnih i edukativnih radionica u Dnevnom centru u kome se, mladi MNRO, svakodnevno angažuju i samopotvrđuju, ispoljavajući svoju ličnost sa svim svojim potencijalima i raspoloživim sposobnostima.
Ciljevi i zadaci KEC MNRO su: poboljšanje kvaliteta života mladih MNRO, priprema za samostalan život, prevencija socijalne izolacije, institucionalizacije, inkluzija u socijalnu sredinu, radno angažovanje i edukacija porodica MNRO i opšte populacije.
Misija centra je uspostavljanje partnerskih odnosa sa užom i širom zajednicom i pomoć svakoj osobi da u sebi prepozna potencijal, talenat i snagu kojima može da doprinese boljem životu u svom okruženju; realizacija projekata vezanih za edukaciju, kreativan razvoj i podršku mladih osoba sa intelektualnim teškoćama, njihovim informisanjem, ostvarivanjem građanskih i ljudskih prava, poboljašanjem kvaliteta života i integracijom u socijalnu sredinu kroz radno angažovanje i zapošljavanje.
M.B.