Вести

Резултати годишње балетске аудиције

30 јун 2022

Списак кандидата који су положили аудицију одржану  19. јуна:

Francesco Pio de Benedictis 
Mao Morikawa 
Тома Kрижнар
Иван Ћосић
Сења Станић
Милена Јанковић
Валентина Ђурашин 
Наталија Тапић
Поликсени Kуртановић
Марко Ивановић
Ненад Иванковић
Теодора Нешковић
Катарина Нешковић

Kандидати који су на списку биће контактирани благовремено.

Дирекција Балета Народног позоришта у Београду,
30. јун 2022.