Vesti

Rezultati godišnje baletske audicije

30 jun 2022

Spisak kandidata koji su položili audiciju održanu  19. juna:

Francesco Pio de Benedictis 
Mao Morikawa 
Toma Križnar
Ivan Ćosić
Senja Stanić
Milena Janković
Valentina Đurašin 
Natalija Tapić
Polikseni Kurtanović
Marko Ivanović
Nenad Ivanković
Teodora Nešković
Katarina Nešković

Kandidati koji su na spisku biće kontaktirani blagovremeno.

Direkcija Baleta Narodnog pozorišta u Beogradu,
30. jun 2022.