Milan Rus

Solista Baleta I

O umetniku

Rođen je 8. jula 1977. godine u Novom Sadu.
Po završetsku srednje Baletske škole u Novom Sadu 1998. godine biva angažovan kao član ansambla Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu.
Posle niza solističkih uloga, balet Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu promoviše ga i angažuje kao drugog solistu.
Balet Narodnog pozorišta u Beogradu ga angažuje kao stalnog člana 2003 godine, posle čega ubrzo biva promovisan u prvog solistu. 
Kao igrač, Milan interpretira celokupni repertoar od klasičnog i neoklasičnog do savremenog baleta.

NASLOVNE ULOGE TUMAČI U SLEDEĆIM BALETIMA:
• „Kraljica Margo“- Krunislav Simić
• „Ko to tamo peva“- Staša Zurovac
• „Dama s kamelijama“- Krunislav Simić
• „Ukroćena goropad“- Krunislav Simić
• „Songs“- Mauro Bigonzzeti
• „La Capinera“- Michele Marolla
• „Six Dances“- Jiry Kylian
• „Duo“- Ljubinka Dobrijević
• „Viva la vida“- Aleksandar Ilić
• „Posvećenje proleća“- Dytmar Seifert
• „Wolgang Amade“- Renato Zanela
• „Triptih“- Ramon Ulje

Dobitnik je velikog broja nagrada Narodnog pozorišta u Beogradu, Nagrade Grada Beograda, Udruženja baletskih umetnika Srbije, Nagrade "Terpsihora"....

Ostvario je veliki broj inostranih gostovanja sa svojom matičnom kućom kao i samostalna gostovanja u Italiji.

Osnovni podaci

Solista I
Ansambl: Balet
Status: stalni član