IN MEMORIAM Preminula Darinka Prvulović Anđelić, balerina u penziji

21 april 2021

Darinka Prvulović Anđelić rođena je u Beogradu 1931. godine. Još kao mala pokazivala je sklonost ka muzici i plesu, te je tako postala članica „Rodinog pozorišta" 1939. godine. Posle rata 1948. godine upisuje drugu klasu tek osnovane baletske škole „Lujo Davičo" , a već 1949. postaje članica baleta Narodnog Pozorišta u Beogradu, u čijem je ansamblu provela 24 sezone i ostvarila mnogobrojne zapažene uloge. Po završetku igračke karijere 1973. godine posvećuje se pegadoškom radu i osniva prvu baletsku sekciju pri Domu Kulture u Užicu, a kasnijih godina i baletsku školu u Obrenovcu, koja postoji i danas. Pedagoškim radom i baletskom umetnošću se bavila skoro do svojih poslednjih dana. Preminula je u Beogradu 16. aprila 2021. godine u devedesetoj godini života.