Vesti

MEĐU MUZEJSKIM EKSPONATIMA I ŠTAP LAZE KOSTIĆA

29 novembar 2010

Prva stalna postavka Muzeja Narodnog pozorišta u Beogradu, od 30. novembra, bogatija je za štap Laze Kostića iz 1909 godine.

Ovaj veoma dragocen eksponat, izrađen od maslinovog drveta, ustupio je nekadašnji tehnički direktor Nacionalnog teatra Dušan Šević, čiji je otac Milan bio blizak prijatelj sa slavnim pesnikom.
Kostić je rođen 1841. godine u Kovilju, u Bačkoj, u vojničkoj porodici. Osnovnu školu je učio u mestu rođenja, gimnaziju u Novom Sadu, Pančevu i Budimu, a prava i doktorat prava na peštanskom univerzitetu. Službovanje je počeo kao gimnazijski nastavnik u Novom Sadu; zatim postaje advokat, veliki beležnik i predsednik suda. Sve je to trajalo oko osam godina, a potom se, sve do smrti, isključivo bavi književnošću, novinarstvom, politikom i javnim nacionalnim poslovima. Kao politički čovek i javni radnik Kostić je vršio snažan uticaj na srpsko društvo svoga vremena. Bio je jedan od osnivača i vođa „Ujedinjene omladine", pokretač i urednik mnogih književnih i političkih listova. Svoje književno stvaranje počeo je u jeku romantizma, pored Zmaja, Jakšića i drugih vrlo istaknutih pisaca. Za člana Srpskog učenog društva izabran je 27. februara 1883, a za redovnog člana Srpske kraljevske akademije 26. januara 1909 godine. Napisao je oko 150 lirskih i dvadestak epskih pesama, balada i romansi, kao i tri drame: “Maksim Crnojević”, “Pera Segedinac” i “Uskokova ljuba ili Gordana”. Kostić, najpoznatiji predstavnik srpskog romantizma umro je 1910 godine u Beču.
M.B.