Услови куповине

Општи услови куповине

 1. Условима куповине дефинисана су правила чије поштовање од стране продавца и купца обезбеђује успешно окончање продајних трансакција путем Интернет продавнице Народног позоришта у Београду. Условима куповине прецизиране су и последице које сносе Народно позориште у Београду и Купац, а које могу бити узроковане непоштовањем дефинисаних правила. Народно позориште у Београду задржава право промене општих услова куповине, сходно новим моментима понуде и законске регулативе, па је потребно пре сваке куповине проверити информације у вези општих услова куповине. 
 2. Интернет продавница Народног позоришта у Београду омогућава плаћање улазница путем платних картица при чеми важи следеће ограничење: Интернет продавница Народног позоришта у Београду прихвата VISA, MasterCard и DinaCard платне картице које су од банке издаваоца одобрене за плаћање преко Интернета. Уколико нисте сигурни да ли ваша платна картица подржава ову опцију, молимо вас да то проверите са банком која је картицу издала. Прихватају се само платне картице издате у држави вашег пребивалишта. Средства на рачуну корисника се резервишу током процеса креирања поруџбе, док се рачун корисника терети тек након извршене куповине улазница.
 3. Купац ће на свом изводу из банке видети да су средства пребачена на рачун Chip Card a.д., фирме која врши услуге плаћања на интернету.
 4. За куповину путем Интернет продавнице Народног позоришта у Београду неопходно је да се предходно региструјете и да сте пријављени на систем.
 5. Купац на сајту Народног позоришта у Београду, врши поручивање и плаћање улазница за представе Народног позоришта. Процес наручивања односно плаћања је временски ограничен на 30 минута од послење поручене улазнице до завршетка процеса плаћања. Купац може поручити највише 6 улазница по трансакцији. Уколико из било ког разлога Купац не заврши процес плаћања у наведеном року, поруџбина се поништава.
 6. Народно позориште у Београду гарантује цену на дан куповине, без обзира на евентулану промену цене пре извршене предаје карте или одигравања представе.
 7. У случају грешке приликом куповине (нпр. прекид конекције са интернетом или недоступност процесора кредитних картица...), рачун Купца неће бити задужен.
 8. Купац је у могућности након куповине да се информише о статусу куповине путем свог емаил-а или увидом у стање на свом профилу на сајту Народног позоришта у Београду.
 9. Народно позориште у Београду гарантује купцу за Chip Card a.д., Београд, Босе Милићевић 8, ПИБ 103425560, МБ 17564374, које за потребе Народног позоришта обавља послове посредовања у безготовинском плаћању преко интернет продавнице, за поверљивост података

Преузимање купљених улазница

 1. Купац преузима купљене улазнице на благајни Народног позоришта, најкасније 15 минута до почетка представе. Уколико Купац до наведеног рока не преузме купљене улазнице Народно позориште задржава средстава која је Купац уплатио, у пуном износу, без права на повраћај средстава Купцу, осим у случају приговора, описаном у Поступку за случај рекламације.
 2. Купац се индентификује на основу КОД-а који је примио у конфирмационом мејлу након извршене куповине улазница на сајту Народног позоришта у Београду.

Поступак за случај рекламације

 1. Поступак рекламације дешава се у два случаја: Ако се купац обрати Народном позоришту у Београду писменим приговором, најкасније 48 сати до почетка извођења представе или aко се финансијска институција чија је картица обрати Chip Card a.д. систему поводом трансакције.
 2. Уколико је рекламација усвојена од стране Chip Card a.д. система средства се враћају у потпуности Купцу путем VISA, MasterCard или Maestro система у року од 8 дана од одобрења рекламације.
 3. Уколико се рекламација одобри трошкове рекламације сноси Интернет продаја Народног позоришта у Београду и Купац је ослобођен свих трошкова.
 4. Продавац (Народно позориште у Београду) је у обавези да повраћај средстава у случају уважене рекламације врши искључиво преко VISA, EC/MC и Maestro метода плаћања.

Поступак за случај повраћаја средстава

 1. Када Купац, Интернет продаја Народног позоришта у Београду или Chip Card a.д. пониште трансакцију пре рока од 48 сати од физичке трансакције може доћи до повраћаја средстава.
 2. Уколико је узрок повраћаја средстава електронски систем банке - сва средства у пуном износу се враћају купцу у року од 8 дана.
 3. Уколико узрок за повраћај средстава није електронски систем банке, задржава се одговарајућа провизија.
 4. Уколико је дошло до отказивања извођења представе за коју је Купац купио улазницу - сва средства у пуном износу се враћају купцу у року од 8 дана.
 5. Повраћај средстава се врши искључиво преко VISA, EC/MC и Maestro метода плаћања, што значи да ће банка на захтев продавца обавити повраћај на рачун корисника картице.

Изјава о поверљивости података

У име Народног позоришта у Београду обавезујемо се да ћемо чувати приватност свих наших купаца. Прикупљамо само неопходне, основне податке о купцима/корисницима и податке неопходне за пословање и информисање корисника у складу са добрим пословним обичајима и у циљу пружања квалитетне услуге. Сви подаци о корисницима/купцима се строго чувају и доступни су само запосленима којима су ти подаци нужни за обављање посла. Сви наши запослени одговорни су за поштовање начела заштите приватности.

Приликом плаћања картицом путем интернета, унос података о картици се врши на заштићеној страници банке. Сигурност података приликом плаћања картицама, гарантује процесор платних картица на чијим страницама се обавља цео процес плаћања. Ни једног тренутка предузеће Народно позориште у Београду, нити Chip Card a.д. који омогућава прихват платних картица у име и за рачун предузећа Народно позориште у Београду, нема приступа подацима са Ваше платне картице.

Заштита података за време трансакције

Приликом уношења података о платној картици, поверљиве информације се преносе путем јавне мреже у заштићеној (криптованој) форми употребом SSL протокола И PKI система, као тренутно најсавременије технологије.

Сигурност података приликом куповине, гарантује процесор платних картица, Banca Intesa ad Beograd, па се тако комплетни процес наплате обавља на страницама банке. Нити једног тренутка подаци о платној картици нису доступни нашем систему.

КОНТАКТ

Молимо Вас, да се за све проблеме које имате са регистрацијом на сајт, пријављивањем и онлајн куповином улазница, обратите ИТ центру Народног позоришта у Београду на имејл itpodrska@narodnopozoriste.rs

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ

Радно време благајне је радним данима и суботом од 11-15 часова и од 17 до почетка представе, а недељом од 17 часова до почетка представе.

РЕЗЕРВАЦИЈА УЛАЗНИЦА

На благајни Народног позоришта у Београду НЕ МОГУ се резервисати карте ни лично ни путем телефона. Резервације се врше искључиво за групне посете.

СПЕЦИЈАЛНА ПОНУДА ЗА ГРУПНЕ ПОСЕТЕ

У жељи да свој оперски, балетски и драмски репертоар приближи што већем броју гледалаца, Народно позориште у Београду нуди посебне погодности за групне посете образовних институција и других правних лица (институција, предузећа, компанија, фирми...).

С тим у вези, Народно позориште у Београду одобрава:

 1. Попуст од 40% на цену улазнице за групне посете свих образовних институција (школе, факултети)
 2. Попуст од 20% на цену улазнице за групне посете других правних лица Да бисте остварили право на попуст, минималан број купљених улазница је 30 за исту или више представа са месечног репертоара, а попуст важи за улазнице за II и III галерију Велике сцене, као и на све улазнице за Сцену „Раша Плаовић“.

Попуст се не односи на улазнице за премијере, гостовања и друге ванредне догађаје.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

 1. ГОТОВИНОМ, на благајни Народног позоришта непосредно пре почетка представе. Напомињемо да је овај начин плаћања примењив само ако је благовремено извршена и потврђена резервација улазница.
 2. ОДЛОЖЕНИМ ПЛАЋАЊЕМ (профактуром коју Народно позориште издаје на захтев корисника).

ПОНУДА НА ГОДИШЊЕМ / СЕЗОНСКОМ НИВОУ

Уколико сте заинтересовани за дугорочну сарадњу, у прилици смо да Вам понудимо Уговор који би подразумевао право и обавезу да на годишњем нивоу купите 150 до 500 карата – уз наведени попуст. Потписници овог Уговора на тај начин својим запосленима обезбеђују већу слободу избора представа које желе да погледају, као и термина када ће то учинити.