Uslovi kupovine

Opšti uslovi kupovine

 1. Uslovima kupovine definisana su pravila čije poštovanje od strane prodavca i kupca obezbeđuje uspešno okončanje prodajnih transakcija putem Internet prodavnice Narodnog pozorišta u Beogradu. Uslovima kupovine precizirane su i posledice koje snose Narodno pozorište u Beogradu i Kupac, a koje mogu biti uzrokovane nepoštovanjem definisanih pravila. Narodno pozorište u Beogradu zadržava pravo promene opštih uslova kupovine, shodno novim momentima ponude i zakonske regulative, pa je potrebno pre svake kupovine proveriti informacije u vezi opštih uslova kupovine. 
 2. Internet prodavnica Narodnog pozorišta u Beogradu omogućava plaćanje ulaznica putem platnih kartica pri čemi važi sledeće ograničenje: Internet prodavnica Narodnog pozorišta u Beogradu prihvata VISA, MasterCard i DinaCard platne kartice koje su od banke izdavaoca odobrene za plaćanje preko Interneta. Ukoliko niste sigurni da li vaša platna kartica podržava ovu opciju, molimo vas da to proverite sa bankom koja je karticu izdala. Prihvataju se samo platne kartice izdate u državi vašeg prebivališta. Sredstva na računu korisnika se rezervišu tokom procesa kreiranja porudžbe, dok se račun korisnika tereti tek nakon izvršene kupovine ulaznica.
 3. Kupac će na svom izvodu iz banke videti da su sredstva prebačena na račun Chip Card a.d., firme koja vrši usluge plaćanja na internetu.
 4. Za kupovinu putem Internet prodavnice Narodnog pozorišta u Beogradu neophodno je da se predhodno registrujete i da ste prijavljeni na sistem.
 5. Kupac na sajtu Narodnog pozorišta u Beogradu, vrši poručivanje i plaćanje ulaznica za predstave Narodnog pozorišta. Proces naručivanja odnosno plaćanja je vremenski ograničen na 30 minuta od poslenje poručene ulaznice do završetka procesa plaćanja. Kupac može poručiti najviše 6 ulaznica po transakciji. Ukoliko iz bilo kog razloga Kupac ne završi proces plaćanja u navedenom roku, porudžbina se poništava.
 6. Narodno pozorište u Beogradu garantuje cenu na dan kupovine, bez obzira na eventulanu promenu cene pre izvršene predaje karte ili odigravanja predstave.
 7. U slučaju greške prilikom kupovine (npr. prekid konekcije sa internetom ili nedostupnost procesora kreditnih kartica...), račun Kupca neće biti zadužen.
 8. Kupac je u mogućnosti nakon kupovine da se informiše o statusu kupovine putem svog email-a ili uvidom u stanje na svom profilu na sajtu Narodnog pozorišta u Beogradu.
 9. Narodno pozorište u Beogradu garantuje kupcu za Chip Card a.d., Beograd, Bose Milićević 8, PIB 103425560, MB 17564374, koje za potrebe Narodnog pozorišta obavlja poslove posredovanja u bezgotovinskom plaćanju preko internet prodavnice, za poverljivost podataka

Preuzimanje kupljenih ulaznica

 1. Kupac preuzima kupljene ulaznice na blagajni Narodnog pozorišta, najkasnije 15 minuta do početka predstave. Ukoliko Kupac do navedenog roka ne preuzme kupljene ulaznice Narodno pozorište zadržava sredstava koja je Kupac uplatio, u punom iznosu, bez prava na povraćaj sredstava Kupcu, osim u slučaju prigovora, opisanom u Postupku za slučaj reklamacije.
 2. Kupac se indentifikuje na osnovu KOD-a koji je primio u konfirmacionom mejlu nakon izvršene kupovine ulaznica na sajtu Narodnog pozorišta u Beogradu.

Postupak za slučaj reklamacije

 1. Postupak reklamacije dešava se u dva slučaja: Ako se kupac obrati Narodnom pozorištu u Beogradu pismenim prigovorom, najkasnije 48 sati do početka izvođenja predstave ili ako se finansijska institucija čija je kartica obrati Chip Card a.d. sistemu povodom transakcije.
 2. Ukoliko je reklamacija usvojena od strane Chip Card a.d. sistema sredstva se vraćaju u potpunosti Kupcu putem VISA, MasterCard ili Maestro sistema u roku od 8 dana od odobrenja reklamacije.
 3. Ukoliko se reklamacija odobri troškove reklamacije snosi Internet prodaja Narodnog pozorišta u Beogradu i Kupac je oslobođen svih troškova.
 4. Prodavac (Narodno pozorište u Beogradu) je u obavezi da povraćaj sredstava u slučaju uvažene reklamacije vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja.

Postupak za slučaj povraćaja sredstava

 1. Kada Kupac, Internet prodaja Narodnog pozorišta u Beogradu ili Chip Card a.d. ponište transakciju pre roka od 48 sati od fizičke transakcije može doći do povraćaja sredstava.
 2. Ukoliko je uzrok povraćaja sredstava elektronski sistem banke - sva sredstva u punom iznosu se vraćaju kupcu u roku od 8 dana.
 3. Ukoliko uzrok za povraćaj sredstava nije elektronski sistem banke, zadržava se odgovarajuća provizija.
 4. Ukoliko je došlo do otkazivanja izvođenja predstave za koju je Kupac kupio ulaznicu - sva sredstva u punom iznosu se vraćaju kupcu u roku od 8 dana.
 5. Povraćaj sredstava se vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj na račun korisnika kartice.

Izjava o poverljivosti podataka

U ime Narodnog pozorišta u Beogradu obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi naši zaposleni odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Prilikom plaćanja karticom putem interneta, unos podataka o kartici se vrši na zaštićenoj stranici banke. Sigurnost podataka prilikom plaćanja karticama, garantuje procesor platnih kartica na čijim stranicama se obavlja ceo proces plaćanja. Ni jednog trenutka preduzeće Narodno pozorište u Beogradu, niti Chip Card a.d. koji omogućava prihvat platnih kartica u ime i za račun preduzeća Narodno pozorište u Beogradu, nema pristupa podacima sa Vaše platne kartice.

Zaštita podataka za vreme transakcije

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola I PKI sistema, kao trenutno najsavremenije tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

KONTAKT

Molimo Vas, da se za sve probleme koje imate sa registracijom na sajt, prijavljivanjem i onlajn kupovinom ulaznica, obratite IT centru Narodnog pozorišta u Beogradu na imejl itpodrska@narodnopozoriste.rs

RADNO VREME BLAGAJNE

Radno vreme blagajne je radnim danima i subotom od 11-15 časova i od 17 do početka predstave, a nedeljom od 17 časova do početka predstave.

REZERVACIJA ULAZNICA

Na blagajni Narodnog pozorišta u Beogradu NE MOGU se rezervisati karte ni lično ni putem telefona. Rezervacije se vrše isključivo za grupne posete.

SPECIJALNA PONUDA ZA GRUPNE POSETE

U želji da svoj operski, baletski i dramski repertoar približi što većem broju gledalaca, Narodno pozorište u Beogradu nudi posebne pogodnosti za grupne posete obrazovnih institucija i drugih pravnih lica (institucija, preduzeća, kompanija, firmi...).

S tim u vezi, Narodno pozorište u Beogradu odobrava:

 1. Popust od 40% na cenu ulaznice za grupne posete svih obrazovnih institucija (škole, fakulteti)
 2. Popust od 20% na cenu ulaznice za grupne posete drugih pravnih lica Da biste ostvarili pravo na popust, minimalan broj kupljenih ulaznica je 30 za istu ili više predstava sa mesečnog repertoara, a popust važi za ulaznice za II i III galeriju Velike scene, kao i na sve ulaznice za Scenu „Raša Plaović“.

Popust se ne odnosi na ulaznice za premijere, gostovanja i druge vanredne događaje.

NAČIN PLAĆANjA

 1. GOTOVINOM, na blagajni Narodnog pozorišta neposredno pre početka predstave. Napominjemo da je ovaj način plaćanja primenjiv samo ako je blagovremeno izvršena i potvrđena rezervacija ulaznica.
 2. ODLOŽENIM PLAĆANjEM (profakturom koju Narodno pozorište izdaje na zahtev korisnika).

PONUDA NA GODIŠNjEM / SEZONSKOM NIVOU

Ukoliko ste zainteresovani za dugoročnu saradnju, u prilici smo da Vam ponudimo Ugovor koji bi podrazumevao pravo i obavezu da na godišnjem nivou kupite 150 do 500 karata – uz navedeni popust. Potpisnici ovog Ugovora na taj način svojim zaposlenima obezbeđuju veću slobodu izbora predstava koje žele da pogledaju, kao i termina kada će to učiniti.