УПРАВНИ ОДБОР РАЗМОТРИО ПРИСПЕЛЕ КАНДИДАТУРЕ ЗА КОНКУРС ЗА МЕСТО УПРАВНИКА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА

Управни одбор Народног позоришта на седници одржаној 29.12. 2016. године констатовао је да је пристигло укупно пет благовремених пријава на конкурс за место управника Народног позоришта. 
Управни одбор констатује да је кандидат Дејан Савић доставио програм и уредне доказе о испуњености услова предвиђених конкурсом, те да се кандидатура прихвата.
Управни одбор констатује да је кандидат Горана Суџум доставила програм и уредне доказе о испуњености услова предвиђених конкурсом, али да треба да достави доказ о промени презимена како би се повезао идентитет. По достављању доказа у остављеном року, Управни одбор ће констатовати да је кандидатура прихваћена.
Управни одбор констатује да кандидат Предраг Милетић није доставио оверену фотокопију дипломе или оригинал, како је предвиђено конкурсом. Из тог разлога, Управни одбор је одбацио као неуредну пријаву кандидатуру Предрага Милетића.
Управни одбор констатује да кандидат Маја Рајчић није доставила доказ о знању светског језика, како је предвиђено конкурсом. Из тог разлога, Управни одбор је одбацио као неуредну пријаву кандидатуру Маје Рајчић.
Управни одбор констатује да кандидат Борис Постовник, увидом у документацију, не испуњава услове предвиђене конкурсом, Статутом Народног позоришта и чланом 36. став 1. Закона о култури, о потреби поседовања минимум пет година радног искуства у струци после стицања дипломе о високом образовању. Из наведеног разлога, Управни одбор је одбацио као недопуштену пријаву кандидата Бориса Постовника.

Прочитајте још архивираних вести