Информатор о раду

Aжурирано дана 10.05.2023.

Информатор о раду Народног позоришта у Београду

План интегритета Народног позоришта у Београду

Основни подаци

 

Народно позориште у Београду

Француска 3, Стари град
11000 Београд
Србија


Име и презиме овлашћеног лица:Светислав Гонцић
Обвезник ПДВ: Да

ПДВ број: 135466420

ПИБ: 100046437

МАТИЧНИ БР: 07023863

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 9004  Рад уметничких установа
ЈБКЈС: 02364

Буџетски рачун: 840-1620-21

Рачун сопствених прихода: 840-31120845-93
позив на број: 97 2702364040174231400
шифра плаћања: 253

Рачун за донације: 840-0000029550845-64
позив на број: 97 5402364080174412100

 

ПОТВРДА О ИЗВРШЕНОМ ЕВИДЕНТИРАЊУ ЗА ПДВ

 

Управник Народног позоришта у Београду
Светислав Гонцић


Управни одбор:

Председник Управног одбора:
Филип Бојић

Чланови Управног одбора:
Вук Костић
Иван Илић
Јелена Медаковић
Милена Тробозић Гарфилд


Надзорни одбор:

Председник Надзорног одбора:
Слободан Милић
Чланови Надзорног одбора:
Љиљана Јовановић
Драгиша Илић

 

Статут Народног позоришта у Београду
Правилник о организацији и систематизацији запослених у Народном позоришту у Београду
План и програм рада Народног позоришта у Београду
План и програм рада Народног позоришта у Београду за 2023. годину
План и програм рада Народног позоришта у Београду за 2021. годину
Предлог плана рада за 2022. годину
Квартални информатор о раду
Јануар - март 2021.
Април - јун 2021.
Јул - септембар 2021.
Октобар - децембар 2021.
Подаци о приходима и расходима
Подаци о јавним набавкама
План јавних набавки за 2021- 2022 - 2023 годину

План јавних набавки за 2021.год.

1. Допуна плана јавних набавки за 2021.год.

2. Допуна плана јавних набавки за 2021.год.

3. Допуна плана јавних набавки за 2021.год.

4. Допуна плана јавних набавки за 2021.год.

5. Допуна плана јавних набавки за 2021.год.

6. Допуна плана јавних набавки за 2021.год.

7. Допуна плана јавних набавки за 2021.год.

8. Допуна плана јавних набавки за 2021.год.


План јавних набавки за 2022.год.

1. Допуна плана јавних набавки за 2022.год.

2. Допуна плана јавних набавки за 2022.год.

3. Допуна плана јавних набавки за 2022.год.

4. Допуна плана јавних набавки за 2022.год.

5. Допуна плана јавних набавки за 2022.год.

6. Допуна плана јавних набавки за 2022.год.

7. Допуна плана јавних набавки за 2022.год.

8. Допуна плана јавних набавки за 2022.год.

9. Допуна плана јавних набавки за 2022.год.


План јавних набавки за 2023.год.

1. Допуна плана јавних набавки за 2023.год.

2. Допуна плана јавних набавки за 2023.год.

3. Допуна плана јавних набавки за 2023.год.

5. Допуна плана јавних набавки за 2023.год.

Акт о организацији поступка јавних набавки у Народном позоришту у Београду
Правилници