Информатор о раду

Aжурирано дана 21.11.2022.

Информатор о раду Народног позоришта у Београду

Основни подаци

 

Народно позориште у Београду

Француска 3
11000 Београд
Србија


Жиро рачуни:
840-153668-68
840-153664-80

ПИБ: 100046437

МАТИЧНИ БР: 07023863

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 9004  Рад уметничких установа

 

ПОТВРДА О ИЗВРШЕНОМ ЕВИДЕНТИРАЊУ ЗА ПДВ

 

В.д. Управника Народног позоришта у Београду
Светислав Гонцић


Управни одбор:

Председник Управног одбора:
Филип Бојић

Чланови Управног одбора:
Александра Ангелов Јовановић
Иван Илић
Јелена Медаковић
Милена Тробозић Гарфилд


Надзорни одбор:

Председник Надзорног одбора:
Слободан Милић
Чланови Надзорног одбора:
Љиљана Јовановић
Драгиша Илић

 

Статут Народног позоришта у Београду
Правилник о организацији и систематизацији запослених у Народном позоришту у Београду
План и програм рада Народног позоришта у Београду
План и програм рада Народног позоришта у Београду за 2020. годину
План и програм рада Народног позоришта у Београду за 2021. годину
Предлог плана рада за 2022. годину
Квартални информатор о раду
Јануар - март 2021.
Април - јун 2021.
Јул - септембар 2021.
Октобар - децембар 2021.
Подаци о приходима и расходима
Подаци о јавним набавкама
План јавних набавки за 2021- 2022 годину
Акт о организацији поступка јавних набавки у Народном позоришту у Београду
Правилници