Књиге

СУДБИНА И КОМЕНТАРИЈелена Мијовић

СВИЦИ КОЈИ СЛОВИМА СВЕТЛЕНевенка Урбанова

САЊАРИ СРПСКОГ НАЦИОНАЛНОГ ТЕАТРАДрагана Чолић Биљановски

САВРЕМЕНА БУГАРСКА ДРАМАЕдиција Балканска драма Европи

САБИРНИ ЦЕНТАРДушан Ковачевић

РАША ПЛАОВИЋПетар Волк

ПУКОВНИК ПТИЦАи друге драме Христо Бојчев

ПЕРА ДОБРИНОВИЋПетар Волк

НА УРАНКУСто година од првог извођења

КРЕАТИВНИ ТРЕНУТАКБраслав Борозан

КОШТАНАПрви век на сцени Народног позоришта

КОМЕНДИЈАШИМедаљони из старих српских комедија

КОВАЧИтри комедије Милош Николић

JELENА ŠANTIĆ MONOGRAPHSeries from the history of the National Theatre in Belgrade

ИНДЕКС ОПЕРСКИХ И БАЛЕТСКИХ ЛИБРЕТАдруго, проширено и допуњено издање

ЗБОРНИКБорислав Григоровић

ЖАНКА СТОКИЋПетар Волк

ВЕЛИКА ДРАМАСиниша Ковачевић

БЕОГРАДСКА ОПЕРА И ТРУБАДУР (1913-2003)Едиција Из историје Народног позоришта у Београду

A VIEW OF SERBIAN PLAYWRIGHTS Edition Balkans Drama