Željka Zdjelar

Solistkinja Opere I

O umetnici

MESTO ROĐENjA: Novi Sad

OBRAZOVANjE: Muzička akademija u Novom Sadu, klasa prof. Vera Kovač Vitkay, poslediplomske studije na Muzičkoj akademiji u Srpskom Sarajevu, Medicinski fakultet u Novom Sadu, doktor stomatologije

PRETHODNI ANGAŽMAN: honorarni član Opere SNP u Novom Sadu

ČLANICA NARODNOG POZORIŠTA: od  2004.

ZNAČAJNIJA UMETNIČKA OSTVARENjA U NARODNOM POZORIŠTU U BEOGRADU:
Preciozila - Moć sudbine
Princ Orlofski - Slepi miš
Fenena - Nabuko
Olga - Evgenije Onjegin
Berta - Seviljski berberin
Lola - Kavalerija Rustikana
Flora - Travijata
Mercedes - Karmen
Ćeska - Đani Skiki
Zulma - Italijanka u Alžiru
Paž - Saloma

ZNAČAJNIJA UMETNIČKA OSTVARENjA U SRPSKOM NARODNOM POZORIŠTU U NOVOM SADU:
Dorotea Kačini - Viva la Mamma
Madalena - Rigoleto

NAGRADE:

• I nagrada "Nikola Cvejić", Ruma
• I nagrada "Lazar Jovanović"
• Javna Pohvala za rezultate u radu od izuzetnog i posebnog značaja za uspešnu aktivnost Narodnog pozorišta u Beogradu,
za sezonu 2022/2023 (za ulogu Dulsineje u predstavi „Don Kihot“)

Osnovni podaci

Solistkinja I (MECOSOPRAN)
Ansambl: Opera
Status: stalna članica
Uloge u aktuelnom repertoaru Narodnog pozorišta:

• Berta, guvernanta u kući Bartola („Seviljski berberin“)
• Karmen / Mercedes, Ciganka („Karmen“)
• Preciozila („Moć sudbine“)
• Đovana („Rigoleto“)
• Đieska („Đani Skiki“)
• Lola („Kavalerija Rustikana“)
• Olga („Evgenije Onjegin“)
• Princ Orlovski („Slepi miš“)
• Aliza, Lučijina družbenica ("Lučija od Lamermura")
• Kerubin ("Figarova ženidba")
• Gospođica Danževil („Adrijana Lekuvrer“)
• Smeraldina („Zaljubljen u tri narandže“)
• Salče (“Koštana”)
• Dulsineja (“Don Kihot”)