Вести

МЕЂУ МУЗЕЈСКИМ ЕКСПОНАТИМА И ШТАП ЛАЗЕ КОСТИЋА

29 новембар 2010

Прва стална поставка Музеја Народног позоришта у Београду, од 30. новембра, богатија je за штап Лазе Костића из 1909 године.

Овај веома драгоцен експонат, израђен од маслиновог дрвета, уступио је некадашњи технички директор Националног театра Душан Шевић, чији је отац Милан био близак пријатељ са славним песником.
Костић је рођен 1841. године у Ковиљу, у Бачкој, у војничкој породици. Основну школу је учио у месту рођења, гимназију у Новом Саду, Панчеву и Будиму, а права и докторат права на пештанском универзитету. Службовање је почео као гимназијски наставник у Новом Саду; затим постаје адвокат, велики бележник и председник суда. Све је то трајало око осам година, а потом се, све до смрти, искључиво бави књижевношћу, новинарством, политиком и јавним националним пословима. Као политички човек и јавни радник Костић је вршио снажан утицај на српско друштво свога времена. Био је један од оснивача и вођа „Уједињене омладине", покретач и уредник многих књижевних и политичких листова. Своје књижевно стварање почео је у јеку романтизма, поред Змаја, Јакшића и других врло истакнутих писаца. За члана Српског ученог друштва изабран је 27. фебруара 1883, а за редовног члана Српске краљевске академије 26. јануара 1909 године. Написао је око 150 лирских и двадестак епских песама, балада и романси, као и три драме: “Максим Црнојевић”, “Пера Сегединац” и “Ускокова љуба или Гордана”. Костић, најпознатији представник српског романтизма умро је 1910 године у Бечу.
М.Б.