Dimitrije Ilić

Glumac I

O umetniku

Osnovni podaci

Glumac I
Ansambl: Drama
Status: stalni član
Predstave na aktuelnom repertoaru Narodnog pozorišta:

• Varvilj („Dama s kamelijama“)
• Pop Stojan („Velika drama“)
• Pera Kalenić („Gospođa ministarka“)
• Asan (“Koštana”)
• Senekt („Kaligula“)
• Paun Saveljič („Vuci i ovce")
• Otac Avgustin („Iranska konferencija“)

Galerija