Igor Matvejev

Solista Opere II

O umetniku

Rođen 11. avgusta 1953. godine u Užicu.
Diplomirao solo pevanje na Fakultetu muzičke umetnosti.

Član Narodnog pozorišta od 1976. godine.

ZNAČAJNIJA UMETNIČKA OSTVARENjA:
Ivo Lotka Kalinski - „Analfabeta“ (Sreta)
Musorgski – „Boris Godunov“ (Jurodivi, Misail)
Čajkovski – „Evgenije Onjegin“ (Trike)
Doniceti – „Lučija od Lamermura“ (Norman, Artur)
Mocart – „Figarova ženidba“ (Bazilio, Kurcio)
Bize – „Karmen“ (Dankario)
Štraus – „Saloma“ (Jevrejin IV)
Štraus – „Slepi miš“ (Alfred, Blind)

Osnovni podaci

Solista II (TENOR)
Ansambl: Opera
Status: penzioner
Uloge u aktuelnom repertoaru Narodnog pozorišta:
• Trabuko, mazgar („Moć sudbine“)
• Borsa, dvorjanin („Rigoleto“)
• Ahmet („Hasanaginica“)
• Trike („Evgenije Onjegin“)
• Alfred („Slepi miš“)
• Normano, Lord Arturo Baklou ("Lučija od Lamermura")
• Don Kurcio ("Figarova ženidba")
• Opat Šazej („Adrijana Lekuvrer“)
• Ceremonijalmajstor („Zaljubljen u tri narandže“)
• Spoleta („Toska“)
• Gaston („Travijata“)
• Jevrejin IV („Saloma“)
• Meandžić ("Melanholični snovi grofa Save Vladislavića")