Ambijentalna animacija u prostorima i na fasadi Narodnog pozorišta u Beogradu

21 januar 2021

U prostorima i na fasadi zgrade Narodnog pozorišta u Beogradu postavljen je program ambijentalnih animacija u vidu plasiranja odabranih likovnih i verbalnih sadržaja vezanih za suštinu pozorišne umetnosti i, posebno, istorije Narodnog pozorišta.

Prozori zgrade u prizemlju i na prvom spratu postali su svojevrsna izložba i priznanja velikanima srpskog glumišta koji su na poseban način obeležili scenu ovog pozorišta, a namenjeni su i slučajnim prolaznicima i pozorišnoj publici kao putokaz i uzor mladim generacijama pozorišnih umetnika.

Na fasadi su se našli fragmenti čuvenih monologa i soneti Viljema Šekspira u prevodima Laze Kostića i Sime Pandurovića, a nadahnute i neprolazne reči Ljubomira Simovića o teatru i onome šta ga čini ("Putujuće pozorište Šopalović") natkriljuju svakoga ko pored ovog teatra prolazi ili u njega ulazi.

Sa balkona zgrade pozorišta ili u dvorištu Radionice Narodnog pozorišta mogle su se uživo čuti i videti zvezde Opere, Drame i Baleta tokom nekoliko ambijentalnih nastupa u 2020. godini.

Animacija enterijera pozorišta nastavlja se plasiranjem figura izuzetnih ličnosti (printovi na ploči u prirodnoj veličini) koje su u Narodnom pozorištu počinjale, krčile put i uzdigle ovu umetnost do nezaboravnih vrhunaca  - upravnika, glumaca, pevača, baletskih igrača: Branislava Nušića, Milke Grgurove, Vele Nigrinove, Margarite Froman, Dobrice Milutinovića... u prostor koji koristi publika, ali i glumci i tehničari teatra, dodajući, pored elementa iznenađenja i jedan ozbiljni edukatvni element.

Trenutno su postavljeni u prostor: 

Branislav Nušić (1864-1938), pisac, dramatrug i upravnik Narodnog pozorišta
Nevenka Urbanova (1909-2007), glumica, prvakinja Drame Narodnog pozorišta, pedagog i pisac
Margarita Froman (1890-1970) primabalerina, koreograf i baletski pedagog
Teodora Arsenović (1885-1960), filmska i pozorišna glumica 
Dobrica Milutinović (1880-1956), glumac, prvak Drame Narodnog pozorišta

Program ambijentalnih animacija u Narodnom pozorištu u Beogradu započet je 2019. godine. 

Galerija