Vesti

Svetski dan istorijskih pozorišta – 25. oktobar

25 oktobar 2017

U svetu se 25. oktobar, prvi put ove godine, obeležava kao Svetski dan istorijskih teatara, čiji je član i Narodno pozorište u Beogradu.
 
Reč je o inicijativi Udruženja istorijskih pozorišta Evrope - Perspectiv, koje okuplja odabrana evropska pozorišta sa istorijskim i kulturnim nasleđem.

Narodno pozorište u Beogradu je zbog lepote arhitekture, očuvanosti i iznad svega bogate istorije izabrano i uvršteno 2014. godine u "Jadransku rutu" čije članove čine i 11. odabranih pozorišta iz bivših jugoslovenskih zemalja.

Osim Jadranske rute, od 2007. na evropskom prostoru formirane su i Nemačka ruta, Nordijska ruta, Carska ruta, Italijanska ruta, Britanska ruta, Iberijska ruta... i sve zajedno čine zajednicu odabranih  teatara Evrope.

Jedan od ciljeva je i da se istakne jedinstveni duhovni prostor i zajednički koreni pozorišnih zgrada Evrope, a samim tim i značaj pozorišta kao evropske kulturne baštine. Generalna zamisao podrazumeva i da se stvori mreža različitih evropskih kulturnih puteva koji bi, između ostalog, činili i zajedničku mapu kulturnog turizma.

Komunikaciju sa Udruženjem evropskih istorijskih teatara, sa sedištem u Berlinu, uspostavio je Istraživački centar Narodnog pozorišta u Beogradu koji je dostavio odabrane sistematizovane materijale i fotografije na osnovu kojih je naša Kuća uvrštena u pomenutu prestižnu rutu.
 
Projekat Evropske rute istorijskih pozorišta realizuje se uz podršku Programa za kulturu Evropske unije.
M.B.