Vesti

Uspešno gostovanje prvaka Opere Narodnog pozorišta Dragoljuba Bajića u Krajovi

14 oktobar 2017

Bas Dragoljub Bajić uspešno je gostovao na koncertnom izvođenju Vagnerove opere „Tristan i Izolda“, održanom 14. oktobra u Krajovi.
Na sceni Filharmonije „Oltenia”, pod dirigentskom upravom Valtera Atanasija iz Italije, prvak Opere Narodnog pozorišta u Beogradu, nastupio je u ulozi Marka, kralja Kornvala.
Naslovne uloge tumačili su tenor iz Velike Britanije Jan Storej (trenutno najbolji tumač te uloge na svetu) i sopran Džejn Irvin.
Rihard Vagner je operu „Tristan i Izolda" komponovao između 1857. i 1859. godine.
Filharmonija „Oltenia” iz Krajove, veoma poznata institucija u rumunskom muzičkom životu, osnovana je 1904. a kraljevskim dekretom utemeljena 1947. godine.
Danas ova filharmonija svoje aktivnosti obavlja kroz delovanje Simfonijskog orkestra, Kamernog orkestra, Akademskog hora kao i mnogih kamernih ansambala.
M.B.

Galerija