Vesti

PROMOVISANA KNjIGA VLADIMIRA JOVANOVIĆA O INOSTRANIM GOSTOVANjIMA NAŠE OPERE

11 decembar 2010

Promocija knjige „Opera Narodnog pozorišta u Beogradu – inostrana gostovanja u 20. veku“ autora Vladimira Jovanovića, održana je u subotu 11. decembra na Velikoj sceni Narodnog pozorišta.

Ovo kapitalno delo predstavlja izvanrednu muzikološko – teatrološku studiju o recepciji Opere Narodnog pozorišta u prošlom veku na evropskom muzičko – scenskom prostoru i u Egiptu, o njenim tadašnjim izvođačkim dometima, kao i o njenom muzičko – istorijskom doprinosu koji je u to vreme dala operskoj umetnosti u svetu.
Pomoćnik direktora Opere Narodnog pozorišta u Beogradu Dragan Stevović ocenio je da Jovanovićeva knjiga, zahvaljujući prikupljenoj muzikološkoj, teatrološkoj i bibliografskoj građi skupljenoj u poslednjih deset godina, s jedne strane dopunjuje već objavljeno informativno, kritičko i umetničko svedočanstvo u navedenim studijama o beogradskoj Operi, a sa druge, daje do sada, kod nas, nepoznate podatke o predstavama i koncertima naše nacionalne opere u Evropi u poslednje tri decenije prošlog veka.
- I ubuduće će u vašem i našem Narodnom pozorištu biti promocija ovakvih, za našu muzičku kulturu, dragocenih knjiga koje će, poput studija profesora Jovanovića, doprinositi obogaćivanju naše muzikološko – teatrološke literature o beogradskoj Operi, ali istovremeno i obogaćivanju srpske operske baštine i istorije srpske operske umetnosti – naglasio je Stevović.
Pored njega, o knjizi su govorili operski prvak u penziji Zvonimir Krnetić, muzikolog Branka Radović i autor koji je istakao da je i ovo delo, kao i prethodne dve studije o Operi Narodnog pozorišta, napisao u uverenju da će doprineti bar delimičnom spasavanju mnogih dokumenata od izuzetne važnosti za srpsku opersku baštinu i istoriju.
On je izrazio nadu da bi ova knjiga mogla predstavljati solidnu osnovu za buduća muzikološko – teatrološko istraživanja i analitičko – kritička vrednovanja umetničkih postignuća i dometa Opere Narodnog pozorišta na inostranim scenama u prošlom veku.
U muzičkom delu programa, uz klavirsku pratnju Nevene Živković, učestvovali su operski solisti Svetlana Bojčević Cicović, Suzana Šuvaković Savić, Živan Saramandić,
Miodrag D. Jovanović i polaznik Operskog studija „Borislav Popović“Vuk Zekić.
M.B.