SOLISTA BALETA ALEKSANDAR ILIĆ DOBITNIK VIŠNjIĆEVE NAGRADE ZA ŽIVOTNO DELO

31 oktobar 2014

Solista Baleta Narodnog pozorišta u Beogradu Aleksandar Ilić ovogodišnji je laureat Višnjićeve nagrade za životno delo, koju dodeljuje Kulturno-obrazovni centar Šid.
U obrazloženju komisije, sastavljene od svih dosadašnjih dobitnika ove nagrade, a koju čini  19 najistaknutijih radnika iz kulturnog života opštine Šid, navedeno je da ovo priznanje „treba da kruniše bogatu i plodnu umetničku karijeru Aleksandra Ilića“.  
- Veoma smo ponosni što Šid ima pojedinca kao što je Aleksandar Ilić, koji je svojim izuzetnim kulturnim stvaralaštvom  podsetio i domaću i svetsku kulturnu scenu na ime grada iz kog dolazi. Višnjićevi dani su najprigodnija prilika za slavu svih Višnjićevih sledbenika, ljudi koji daju svoj maksimum u umetničkom radu i stvaranju, koji podižu glas, bude svest i pozivaju na kulturno prosvetljenje, a u čiji niz se ove godine uvrstio i Aleksandar Ilić – piše u saopštenju Kulturno-obrazovnog centra Šid, dostavljenom Narodnom pozorištu.
Višnjićeva nagrade za životno delo dodeljuje se „istaknutim pojedincima čiji se rad u kulturi izdiže nad prosečnim i podiže umetničke vrednosti sve više i više“.
Priznanje je uručeno u nedelju 2. novembra na svečanoj akademiji, u Kulturno-obrazovnom centru Šid.
M.B.