Vesti

Dramaturg Imanuel Šiper iz čuvene nemačke pozorišne trupe „Rimini protokol“ održao performativno predavanje i radionicu na Sceni „Raša Plaović“

26 februar 2019

U okviru dvodnevnog gostovanja u Narodnom pozorištu, dramaturg Imanuel Šiper iz čuvene nemačke pozorišne trupe „Rimini protokol“ održao je 26. februara, prve večeri svog boravka, performativno predavanje pod nazivom Relacione dramaturgije i inscenirana post-demokratija u tetralogiji „Država 1-4“ kolektiva  „Rimini protokol".

Pred mnogobrojnom publikom, na Sceni „Raša Plaović“, uglednog gosta pozdravila je v.d. upravnica Narodnog pozorišta Ivana Vujić koja je, između ostalog, kazala da ovo predavanje, ujedno, predstavlja i početak nove programske linije Nacionalnog teatra „Platforma“ koja će se baviti edukacijom profesionalaca iz oblasti izvođačkih umetnosti, kao i edukacijom publike.

Tokom predavanja, gledaoci su mogli da se upoznaju sa praksom trupe „Rimini protokol“ kao i sa načinom rada na njihovoj produkciji – tetralogiji „Država 1-4” koja je realizovana u saradnji sa četiri pozorišta i jednim izlagačkim prostorom.

Šiper je u okviru dvočasovnog izlaganja govorio o njihovoj praksi i specifičnom pristupu savremenoj izvođačkoj umetnosti. 

U tetralogiji „Država 1-4“ (2016-18),  „Rimini protokol" se fokusira na post-demokratske fenomene kao što su globalna obaveštajna mreža, gradilišta i lobiranje, digitalizacija demokratije i preplitanje struktura globalnih kompanija i politike. 

Za svaki od ovih naglašeno političkih sadržaja, stvoren je poseban estetski prostor, ali i jedinstven način obraćanja, organizacije i vođenja publike kroz pozorišni događaj. Različite strategije participacije i interakcije stupaju na delo kako bi se stvorilo imerzivno iskustvo. 

Kompanija „Rimini protokol", već dugi niz godina, bavi se sociopolitičkim temama na polju audio-vizuelnih umetnosti. Njihov pristup dokumentarizmu podrazumeva novo formulisanje realnosti posredstvom umetničke transformacije.

Materijal za svoja dela uvek traže u problemima „običnih“ ljudi, a u njihovim predstavama, kako se moglo čuti tokom Šiperovog predavanja, često nema profesionalnih glumaca.

Važna odlika autora okupljenih oko ove Kompanije je i stremljenje ka ostvarenju bliskosti među ljudima putem njihove fizičke odsutnosti.

Drugog dana boravka, u sredu 27. februara, takođe na Sceni „Raša Plaović“, ugledni gost održao je radionicu pod nazivom „Relacione dramaturgije i strategije interaktivnosti“.

Radionica se bavila različitim dramaturgijama predstavljanja javnosti, istraživale su se strategije relacionih dramaturgija, kao i drugačiji oblici interaktivnosti izvođačkog dela. 

 

Biografija Imanuela Šipera

Imanuel Šiper (Imanuel Schipper) je predavač i istraživač na nekoliko univerziteta i umetničkih akademija u Nemačkoj i Švajcarskoj. 

Radi i kao dramaturg čuvenog nemačkog izvođačkog kolektiva  „Rimini protokol" sa kojima je, tokom mnogih godina, razvio savremen pristup radu u oblasti dokumentarnog pozorišta kao intervencije, kao političke „laboratorije mišljenja“. 

Poslednja produkcija Rimini protokola na kojoj je radio kao dramaturg bila je tetralogija o post-demokratskim fenomenima „Država 1-4“. 

Šiperov rad se pozicionira između naučnog istraživanja, predavanja i umetničke prakse. U svom radu analizira pojmove kao što su „teatralnost“, „performativnost“, „dramaturgija“, „predstavljanje“, „recepcija“ i „medijalnost“ – polazeći od studija pozorišta ali probijajući granice i zalazeći u polja dizajna, scenografije i kuratorskog rada. 

Predaje studije performansa i dramaturgije na departmanu za Umetnost i društvene promene u Hambrugu. Član je odbora međunarodne organizacije „Performance Studies international (PSi)”. 

Doktorirao je na temu „relacionih dramaturgija“ na Univerzitetu Leuphana u Luneburgu.